Můžete se přihlásit se k odběru novinek a nic speciálního nezmeškáš.
x

Prohlášení o odpovědnosti

 

Tato webová stránka obsahuje všeobecné informace o konopných produktech, vitálních houbách, medicíně Rapé, o zdraví, stravě a výživě člověka. Všechny informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze pro vzdělávací účely. Tyto informace nelze chápat jako odborné rady, ani s nimi tak zacházet.

 

Tyto všeobecné informace na naší webové stránce jsou poskytovány tak, jak jsou, aniž bychom za nedávali jakékoli záruky, ať už výslovné nebo implicitní. Laherba, s.r.o. ve vztahu k informacím o zdraví, uvedeným na této webové stránce, neposkytuje žádné záruky. Nemůžete spoléhat na informace, uvedené na této webové stránce, jako na alternativu rady od svého lékaře nebo jiného odborníka poskytujícího zdravotnickou péči.

 

Pokud si myslíte, že trpíte nebo byste mohla trpět jakoukoli zdravotní obtíží, měli byste vyhledat okamžitou lékařskou pomoc. Neodkládejte vyhledání lékařské pomoci, neodmítejte lékařskou pomoc nebo nepřerušujte léčbu předepsanou lékařem na základě informací, které jste našli na našich webových stránkách nebo které jsme poskytli jinou cestou. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. V případě, že zvažujete provést jakoukoli změnu ve svém životním stylu, stravě nebo výživě, obraťte se nejprve na svého lékaře nebo jiného odborníka poskytujícího zdravotnickou péči.

 

Všechny informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze pro vzdělávací účely. Laherba, s.r.o. nemůže nést odpovědnost za obsah na jejích webových stránkách či na webových stránkách třetích stran, na které poskytujeme odkazy, pokud takový obsah podporuje, schvaluje nebo hájí užívání omamných nebo psychotropních látek či jiné nezákonné činnosti. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje užívání omamných nebo psychotropních látek.

 

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy uvádíme pouze pro vaši informaci a žádným způsobem nepodporujeme žádnou z těchto webových stránek. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek třetích stran, ani ve vztahu k informacím na těchto webových stránkách uvedených neposkytujeme žádné záruky. V případě, že se rozhodnete na tyto webové stránky třetích stran připojit či jakýmkoli způsobem spoléhat na informace tam uvedené, činíte tak na vlastní riziko.

 

Všechny produkty v tomto obchodě, jako jsou konopné produkty s CBD, CBG, Rapé, vitální houby a další, nejsou léky a nedokážou diagnostikovat, léčit ani vyléčit nemoci. Před zahájením nového dietního programu se vždy poraďte se svým lékařem.

 

Laherba, s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli nevhodné či nesprávné využití informací nebo služeb poskytovaných touto webovou stránkou a zříká se jakékoli odpovědnosti za jakékoli použití informací či služeb zde poskytovaných.